V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu
Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021 sa nám podarilo vypracovať úspešný projekt na kúpu materiálno-technické zabezpečenia pre skvalitnenie práce s mládežou v našom klube. Za poskytnuté finančné prostriedky pribudne do klubu nová svetelná tabuľa a brankárske výstroje pre súčasných ale i budúcich hráčov nášho klubu.

Zoznam podporených projektov si môžete pozrieť tu>