Na základe medializovaných informácií Ústredný krízový štáb v nedeľu rozhodol o súbore nových opatrení, ktoré majú pomôcť zabrániť šíreniu koronavírusu. V zmysle týchto opatrení musí Slovenský zväz florbalu prerušiť všetky florbalové súťaže až do odvolania.

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu sa od štvrtka 15. októbra 2020 musia prerušiť všetky športové súťaže na Slovensku. Výnimku dostali iba profesionálne extraligové súťaže vo futbale, hokeji, basketbale, hádzanej a volejbale. Tieto súťaže sa musia uskutočniť bez divákov a všetci zúčastnení musia byť pravidelne testovaní. Nové sprísnené pravidlá budú platiť dovtedy, kým sa sedemdňový kĺzavý medián nezníži pod 500. Okrem iných opatrení, je zakázané aj zhromažďovanie ľudí nad 6 osôb, čo vo svojej podstate znamená aj prerušenie akýchkoľvek športových tréningov v kolektívnych športoch. Povolené sú len individuálne tréningy športovcov.

Slovenský zväz florbalu vyzýva všetky kluby, aby svoju činnosť prispôsobili daným opatreniam a zároveň, aby po ukončení prerušenia boli pripravené k okamžitému pokračovaniu sezóny. O jej vývoji po skončení prerušenia diskutuje vedenie zväzu aj ligová komisia a kluby budú informované v najbližších dňoch.

Slovenský zväz florbalu verí, že uvedené prerušenie súťaží nebude mať výrazný vplyv na súťažnú sezónu a že sa ju, aj vďaka posunutiu jej konca, podarí kompletne odohrať podľa plánu.