Horný rad zľava:  Miriam Buková, Barbora Spišiaková, Veronika Paňková, Michaela Krvilčíková, Viktória Ďuríková, Radka Rennerová, Michaela Duková, Gabriela Dulková, Aneta Kováčová, tréner Milan Burdeľ

Dolný rad zľava:  Anna Mária Brlášová, Verinika Dúbravská Michaela Ješšová, Nadežda Rakytová, Frederika Kovaliková, Frederika, Gondová, Veronika Stredanská.

Na fotke chýbajú: Viktória Bobotová.