Horný rad zľava:  Tréner Milan Burdeľ, Barbora Spišiaková, Viktória Ďuríková, Veronika Paňková, Nadežda Rakytová, Dorota Luticová

Stredný rad zľava:  Miriam Buková, Michaela Krvilčíková, Michaela Ješšová, Patrícia Šipošová, Aneta Kováčová, Natália Ferenčíková,

Dolný rad zľava: Andrea Habovská, Michaela Duková, Radka Rennerová, Alexandra Olbertová, Veronika Dúbravská, Gabriela Dulková, Veronika Stredanská.

Na fotke chýbajú: Viktória Bobotová a Anna Mária Brlášová.